Monday, August 21, 2006

For my friends...

That's What Friends Are For
And I never thought I'd feel this way
And as far as I'm concerned
I'm glad I got the chance to say
That I do believe I love you
And if I should ever go away
Well, then close your eyes and try to feel
The way we do today
And then if you can remember
Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
Well, you came and opened me
And now there's so much more I see
And so by the way I thank you
Whoa, and then for the times when we're apart
Well, then close your eyes and know
These words are comin' from my heart
And then if you can remember, oh
Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
In good times, in bad times
I'll be on your side forever more
Oh, that's what friends are for
Whoa... oh... oh... keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, oh, for sure
'Cause I tell you that's what friends are for
For good times and for bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
(That's what friends are for)
On me, for sure
That's what friends are for

Saturday, August 19, 2006

Kung alam mong...

Kung alam mong tama ka, mangatwiran ka.
Kung alam mong wala kang naapakan sa ginagawa mo, ituloy mo lang.
Kung alam mong may mapapala ka sa mga payo nila, makinig ka.
Kung alam mong mali ang sinasabi at ginagawa nila, itama mo.

Kung alam mong masaya ka sa mga kaibigan mo, 'wag mo silang hayaang mawala.
Kung alam mong nagkulang ka sa mga mahal mo sa buhay, punan mo ang mga pagkukulang na 'yun.
Kung alam mong bawal, 'wag kang pasaway!
Kung sa tingin mo, walang kuwenta ang mga isinulat ko, nasa sa iyo 'yun!