Thursday, November 04, 2010

Ang labo mong kausap!

Sabi mo, nagbago na ako. Hindi na ako nagkukuwento ng mga nangyayari sa akin. Ngayon naman na nagkukuwento ako, ayaw naman makinig! Ang labo mo namang kausap!

No comments: